mihandownload
31 مرداد 1401 - 21:32

آخرین وضعیت قرارداد رضایی با استقلال

کاوه رضایی درباره آخرین وضعیت انعقاد قرارداد با استقلال توضیحاتی داد. کاوه رضایی پس از خروج از محل تمرین امروز استقلال در مورد اینکه آیا پیرامون مسائل اخیر صحبت می‌کند، اظهار داشت: مدیریت باید صحبت کند. چیزی نیست که من توضیح بدهم. کاوه رضایی پس از خروج از محل تمرین امروز استقلال در مورد اینکه آیا پیرامون مسائل اخیر صحبت می‌کند، اظهار داشت: مدیریت باید صحبت کند. چیزی نیست که من توضیح بدهم.وی در خصوص اینکه اصل داستان محسوب می‌شود، گفت: من به طور دقیق فرع داستان هستم. رضایی در پاسخ به این سؤال که قراردادش چه زمانی ثبت می‌شود؟، عنوان کرد: هر وقت که نهایی شود. کاوه رضایی بازیکن مدنظر استقلالی‌ها همچنان قرارداد خود را با آبی‌ها منعقد نکرده، اما این بازیکن امروز در تمرین بازیکنان آبی پوش حاضر شد و پا به پای آن‌ها تمرین کرد. باشگاه خبرنگاران جوانورزشیفوتبال و فوتسال
شناسه خبر: 638824